MODELE

Teste përmbledhëse të matematikës për klasat fillore, 9-vjeçare dhe të mesme

Teste të hartuara nga mësuesit e matematikës për shkollat fillore, 9-vjeçare dhe të mesme. Ju mund të bazoheni tek këto modele për të hartuar testet tuaja në këtë periudhë të parë të vlerësimit të nxënësve.

Materialeve për testimin e periudhës së parë u bashkohen edhe këto teste të lëndës së matematikës. Ato janë hartuar nga mësues të ndryshëm të matematikës dhe janë të vlefshme për shkollat fillore,  9-vjeçare dhe të mesme. Ju mund të bazoheni tek këto modele për të hartuar testet tuaja në këtë periudhë të parë të vlerësimit të nxënësve. Testet janë të pasqyruara edhe me tabelën e specifikimeve ndërsa në to gjenden edhe pyetje me situata në AMU që mund të përdoren në provime. 

(Portali Shkollor) 

4,598 Lexime
9 muaj më parë