modele

Teste të personalizuara për një nxënës me aftësi ndryshe

Provimet Kombëtare të klasave të nënta përfunduan, por për mësuesit ndihmës sjellim këto dy modele testesh të personalizuara për një nxënës me aftësi ndryshe. Nxënësi është trajtuar me Plane Edukative Individuale përgjatë viteve të shkollimit.

Provimet Kombëtare të klasave të nënta përfunduan, por për mësuesit ndihmës sjellim këto dy modele testesh të personalizuara për një nxënës me aftësi ndryshe.


Nxënësi është trajtuar me Plane Edukative Individuale (PEI) përgjatë viteve të shkollimit. Diagnoza e Tij është: Prapambetje Mendore e Moderuar.


Testet u hartuan nga mësuesja Qamile Neli, e cila u konsultua me mësues për çështjet e  kurrikulës si dhe me psikologen shkollore.


Shikoni një model se si mund të hartohet një test i personalizuar në fund të klasës së nëntë për një nxënës që është ndjekur me plane PEI.

(Qamile Neli, drejtuese e Rrjetit Profesional të Mësuesve Ndihmës; Portali Shkollor)

28,464 Lexime
5 vjet më parë