Modele testimi

Teste vlerësimi për klasën e parë

Mësuesja e klasës së parë në shkollën 9-vjeçare “Jani Baklalli” Marjola Lengu ka përgatitur modele testesh vlerësimi për 3-mujorin e dytë për klasën e parë në lëndën e matematikës dhe abetares në dy variante.

Modelet e testeve në vijim vlerësojnë aftësitë e nxënësve të klasës së parë në lëndën e abetares. Emërto, formo, ndërto, shkruaj, plotëso, krijo, përshkruaj janë pjesë të kërkesave për nxënësit gjatë këtij testimi të tremujorit të dytë.

Modelet e testimit në lëndën e matematikës u kërkojnë nxënësve të plotësojnë, të mbledhin dhe të zgjidhin problemat. Testi është në dy variante A dhe B.

(Portali Shkollor)

160,115 Lexime
4 vjet më parë