MODELE TESTIMI

Teste vlerësimi për klasën e tretë

Mësuesja e klasës së tretë Violeta Kuqi, në shkollën 9-vjeçare "Sulë Harri", Elbasan, ka përgatitur modele testesh vlerësimi, tre mujore për lëndë të ndryshme, si: dituri natyre, gjuhë shqipe, matematikë, qytetari, edukim fizik.

Modelet e testeve në vijim vlerësojnë aftësitë e nxënësve të klasës së tretë në lëndët: dituri natyre, gjuhë shqipe, matematikë, qytetari, edukim fizik. Ky material synon t'i vijë në ndihmë mësuesve, duke i ofruar shembuj testimesh.

(Portali Shkollor)

19,469 Lexime
1 vit më parë