TESTE VLERËSIMI

Teste vlerësimi të periudhës së dytë, për klasën e tretë

Në ndihmë të mësueseve të klasës së tretë, për vlerësimin e periudhës së dytë, mësuese Violeta Nipolli Kuqi ju paraqet testimet përkatëse në lëndët gjuhë shqipe, matematikë, dituri natyre dhe qytetari.

Në ndihmë të mësueseve të klasës së tretë, për vlerësimin e periudhës së dytë, mësuese Violeta Nipolli Kuqi ju paraqet testimet përkatëse në lëndët gjuhë shqipe, matematikë, dituri natyre dhe qytetari.

(Violeta Nipolli Kuqi; Portali Shkollor)

4,968 Lexime
6 muaj më parë