Tremujori i tretë

Testim, gjuha shqipe, klasa e VIII

Ky model testimi në lëndën e gjuhës shqipe VIII është përgatitur nga redaksia e Shtëpisë Botuese Albas. Të tjera teste, plane mësimore dhe ditarë për të gjitha temat i gjeni në librin e mësuesit ose mund t’i shkarkoni falas duke klikuar në albas.al

TEST 

GRUPI: A 

EMRI _____________________


Lexoni fragmentin e mëposhtëm dhe përgjigjuni pyetjeve.

(Prometeu)


OQEANI

Promete, s’e ditke se për zemërimin

bari më i fortë është fjatë e mirë?


PROMETEU

Është, po kur thuhet në çastin që duhet

Dhe jo kur mundohesh ta zbutësh me forcë

Shpirtin q’e ka zënë një inat I fortë


OQEANI

Thuajmë ç’të ligë sheh në një përçapje

Që ka për t’u bërë me guxim e mend?


PROMETEU

Unë shoh në të

Mendje krejt të lehtë dhe mundim të kotë


OQEANI

Oh! Më ler të dergjem me këtë sëmundje;

Ësht’ më I madh fitimi që sjell mençuria,

Kur ka për tu dukur si një çmenduri


PROMETEU

Shih se mos vajtimi që po bën për mua

Mos të shkaktojë ndonj’ armiqësi


OQEANI

Mos kërkon të thuash për armiqësi

Me atë që rishtas fuqiplot sundon?


OQEANI

O Promete !

Vuajtja jote ësht mësim për mua


PROMETEU

Ik, largohu shpejt, dhe për gjithmonë

Ki këtë mendim


PROMETEU

Dëgjo më tej dhe fort do të çuditesh

sa mjete dhe mjeshtri të tjera shpika.

më e madhja është kjo:

 kur nga sëmundjet të shkretët njerëz vuanin,

kur as barna, as lëngje për të pirë,

as përzierje për t’u fërkuar nuk kishin

që të hiqnin sëmundjet

dhe lëngonin dhe vdisnin.

Krejt pa mjekim

atyre u tregova mënyrat, lëngjet

se si t’i përziejnë dhe t’i përdorin

kundër çdo lëngatë

U kam shpjeguar si të parashikojnë atë që vjen

dhe cilat ëndrra dalin e cilat s’dalin,

fjalët që të yshtin;

 kuptimin e shenjave që shikon një udhëtar

kur ecën rrugës

dhe si dallojnë fluturimin e mbarë

nga ai i prapt i zogjve sqepmëdhenj me kthetra.

U shpjegova tër huqet e zogjve,

si ushqehen, armiqsohen dhe duhen;

si vallëzojnë tufa-tufa.

Se çngjyr’ e formë kanë rropullitë e kafshëve

kur bëhen fli, që hyjeve gëzim t›u sjellin

ngjyrën edhe njollat që shfaqen shpesh

në shpretkë e mëlçi.

Me dorën time

poqa zverk e kofshë të lyera

krejt në dhjamë

dhe u bëra mësues i njerëzve

n’artin e mistershëm.

Të gjith’ ogurët, që tregojnë flaka, e zjarri

dhe që fare s’i kuptonim më parë,

ua shpjegova un’ atyre.

Po arin, bakrin, hekurin, argjendin

dhe gjithë zejet e dobishme

kush veç meje mund të thotë

se i nxorri nga gjiri i nëntokës

për dobi të njerëzve?

Askush nuk mund të thotë,

po nuk desh të m’urrej krejt pa turp?

T’i bie më shkurt, të gjitha artet dhe mjeshtëritë

njerëzit e vdekshëm i mësuan nga Promete


Zgjidhni alternativën e saktë.


1. Gjatë dialogut mes Prometeut dhe Oqeanit, Prometeu ndodhet: (1 pikë)

a. i burgosur në Olimp;

b. i mbërthyer në shkëmb;

c. i lirë mes njerëzve;

d. mes perëndive që e përkrahin.


2. Zjarri simbolizon: (1 pikë)

a. të mira materiale e bollëk;

b. ngrohje dhe dritë;

c. dije dhe dituri;

d. më shumë tokë e pasuri.


3. Renditni të paktën 5 të mira që u solli Prometeu njerëzve me zjarrin (1 pikë)

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________


4. Formuloni bukur mesazhin e fragmentit (2 pikë)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


5. Emërtoni tri nga fushat e shkencës që dalin në tekst nga fjalët e Prometeut, në të cilat ai i ndihmoi njerëzit përmes zjarrit që u dhuroi. (3 pikë)

_______________________ _______________________ _______________________


6. Çfarë klime mbizotëron në dialogun mes Prometeut dhe Oqeanit? Pse? Çfarë tregon qëndrimi i Oqeanit ndaj Prometeut? Ilustro secilën përgjigje me vargje nga teksti. (4 pikë)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

7. A mendoni se Prometeu tashmë ishte i destinuar të mbetej vetëm jo vetëm se u mori perëndive zjarrin, por edhe se ata që e donin dhe e nderonin nuk mund t’i qëndronin pranë? Pse? Ku duket kjo? Argumentoni. (3 pikë)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


8. Çfarë ndjesie mbizotëron në fjalën e Prometeut për shpikjet që u mundësoi njerëzve. Argumentoni me vargje dy prej tyre. (4 pikë)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


9. Jepni kuptimin e fjalës dergjem, mbështetur dhe nga konteksti. (1 pikë)

_________________________________________________________________


10. Gjeni në vargjet e mëposhtme një epitet dhe një krahasim. (2 pikë)


OQEANI

Ësht’ më i madh fitimi që sjell mençuria,

kur ka për t’u dukur si një çmenduri.


PROMETEU

Ja, pra, po u bindem fjalëve të tua.

Zogu ky që ecën me të katër këmbët

Rrugën fort të gjatë çan me krah të lehta


Pyetje rreth sistemit gjuhësor


1. Dalloni pjesët e fjalisë së mëposhtme dhe emërtoni pjesët e nënrenditura. (3 pikë)

Të gjith’ ogurët, që tregojnë flaka, e zjarri

dhe që fare s’i kuptonim më parë,

ua shpjegova un’ atyre.


2. Gjeni përgjigjen e saktë. Pjesa e nënvizuar e fjalisë është: (1 pikë)


U kam shpjeguar si të dallojnë fluturimin e mbarë nga ai i prapt i zogjve sqepmëdhenj me kthetra.


a. pjesë e nënrenditur mënyrore;

b. pjesë e nënrenditur kundrinore;

c. pjesë e nënrenditur krahasore;

d. pjesë e nënrenditur lejore.


3. Formoni një fjali të përbërë me pjesë të nënrenditur qëllimore (1 pikë)

____________________________________________________________


4. Ktheni fjalinë e përbërë me bashkërenditje në fjali me pjesë të nënrenditur rrethanore. (2 pikë)


Dëgjo më tej dhe fort do të çuditesh sa mjete dhe mjeshtri të tjera shpika.

 ____________________________________________________________


5. Vazhdojeni fjalinë e dhënë me një pjesë të nënrenditur përcaktore. (1 pikë)

Se çngjyr’ e formë kanë rropullitë e kafshëve


6. Cilit stil i përket teksti i mësipërm. Argumentoni duke dhënë dy veçori të tij. (3 pikë)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

7. Ktheni ligjëratën e drejtë në të zhdrejtë duke respektuar rregullat drejtshkrimore. (4 pikë)


PROMETEU

Unë shoh në të

mendje krejt të lehtë dhe mundim të kotë.

___________________________________________________________________


OQEANI

Mos kërkon të thuash për armiqësi

Me atë që rishtas fuqiplotë sundon?


Nota 4 5 6 7 8 9 10
Pikët 0‒9 10-13 14-17 18-23 24-29 30-33 34-37

Më poshtë ju mund të shikoni përgjigjet e testit.

GR B 


EMRI _____________________


Lexoni fragmentin e mëposhtëm dhe përgjigjuni pyetjeve në vijim.

(Prometeu)


HEFESTI

Ja dy, Pushet e Dhunë, e kryen punën.

Të rreptin urdhër Zeusit ia zbatuat.


(Prometeut)

O bir i mençur i Temidës s’drejtë,

pa dashjen time, për të keqen tënde.

Do të mbërthej në këtë shkëmb të shkretë,

ku as fytyrë, as fjalë prej njeriu

nuk do dëgjosh, nuk do shikosh,

ku dielli lëkurën krejt do ta përcëllojë.

Vet’ zot, përbuze zemërimn e rëndë

te hyejve të tjerë, kur ti njerëzve

u dhe me shumë nga ç’e meritonin,

mbi shkëmb të shkretë roje do qëndrosh,

pa thyer gjunjët, sytë pa i mbyllur,

dhe mijëra ankime të përvajshme

ti erës krejt me kot do t’i drejtosh,

se Zeusi s’ka mëshirë e kurrë nuk zbutet

i ashpër është çdo sundimtar i ri.


PROMETEU

 Nuk hesht se jam krenar apo fodull,

 por më coptohet zemra, kur e shoh

 kaq të poshtëruar sot unë veten time.

…..Dhe hesht, veç hesht!

njerëzin’ e bëra të përbuzë vdekjen.

Tani do t’ju rrëfej

për mjerimet e njerëzve e shkretë.

Si çiliminj dikur nga mendja

e unë dhe i bëra të mençur.

Më parë njerëzit kishin sy dhe s’shihnin,

i kishin veshët dhe asgjë s’dëgjonin,

si hije ëndrrash krejt të mjegulluara,

të turbullta, të mjera zvarriteshin

nga njeri brez, në tjetrin.

S’linin gjë pa ngatërruar.

Nuk dinin as shtëpi qerpici të ndërtonin,

se punimin e drurit nuk e njihnin.

Nëpër shpella nën, dhè 

ku s’futej dielli kurrë dergjeshin si milingonat.

Nuk i njihnin shenjat që stinët i dallojnë

në mes tyre: as dimrin e acartë,

as pranverën plot lule, as edhe verën frutaplotë.

kështu diktonin djersën kot me kot,

gjersa i parë u tregova lindjen dhe perëndimin e yjeve që janë shkenc’ e shkencave, i shpika për ta.

U dhashë shkronjat, të renditura pas rradhës,

duke u forcuar kujtesën,

që është mëma e të gjitha muzave 

i pari unë vura kafshët e egra nën zgjedhë,

i mësova si ngarkesa të mbajnë

dhe si t’u shërbejnë njerëzve,

nga punët e rënda duke i shpëtuar.

Jo. Askush veç meje nuk i ka shpikur lundrat

krahëlira që çajnë detin me vërtik.

Aherë njerëzia binte në sëmundje,

s’dinte si të mpronte veten nga këto,

s’kish ushqim që duhej as ndonjë ilaç

që duke e pirë ose duke u lyer

një shërim të gjente;

e kështu pësonin nga mungesë barërash,

derisa atyre u tregova unë,

si t’i përziejnë lëngjet q’janë të buta

edhe t’i përdorin për çfarëdo sëmundje.

Medet sa shpikje të dobishme bëra unë dhe njerëzit, ndërsa për vete s’gjej mjet për të shpëtuar nga ky kob i madh


Zgjidhni alternativën e saktë.


1. Prometeu po ndëshkohet sepse: (1 pikë)

a. kundërshtoi Zeusin në Olimp;

b. u dha zjarrin njerëzve;

c. ngriti krye në Olimp kundër Zeusit;

d. desh të rrëzonte nga fron


2. Renditni tri nga fushat e shkencës që njerëzit morën zhvillim nga zjarri që u dha Prometeu.

1. _______________________ (3 pikë)

2. _______________________

3. _______________________


3. Çfarë na thonë vargjet e para për karakterin e Hefestit? Si ndihet ai? Pse? (3 pikë)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________


4. Jepni mesazhin që përcillet në fragment. (2 pikë)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5. Ilustroni me vargje nga teksti çastet kur Prometeu ndihet krenar dhe i dëshpëruar (2 pikë)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6. Gjeni domethënien e emrave në vargun e parë, që përmenden nga Hermesi? Pse autori i përdor këta të dy për të ekzekutuar urdhrin e Zeusit? (3 pikë)


Ja dy, Pushtet e Dhunë, e kryen punën.

Të rreptin urdhër Zeusit ia zbatuat.

_________________________________________________

_________________________________________________


7. Në fragmentin e dhënë gjeni një antitezë dhe një krahasim? (2 pikë)


Më parë njerëzit kishin sy dhe s’shihnin,

i kishin veshët dhe asgjë s’dëgjonin,

si hije ëndrrash krejt të mjegulluara,

të turbullta, të mjera zvarriteshin.

____________________ _______________________


8. Shpjegoni kuptimin e fjalës zgjedhë në shprehjen “I vura nën zgjedhë”. (2 pikë)

zgjedhë_____________________________________________________


9. Thoni kuptimin e vargjeve të mëposhtme. Në ç’përfundim dalim nga vargu i fundit? (2 pikë)


…se Zeusi s’ka mëshirë e kurrë nuk zbutet

 i ashpër është çdo sundimtar i ri.

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________Pyetje rreth sistemit gjuhësor


1. Dalloni në fjalinë e mëposhtme pjesët e saj dhe emërtoni pjesët e nënrenditura (3 pikë)


Aherë njerëzia s’kish ushqim që duhej as ndonjë ilaç derisa atyre u tregova unë, si t’i përziejnë lëngjet

q’janë të buta.


2. Gjeni përgjigjen e saktë. Pjesa e nënvizuar e fjalisë është: (1 pikë)


Nëpër shpella nën, dhè ku s’futej dielli kurrë dergjeshin si milingonat.


a. pjesë e nënrenditur mënyrore;

b. pjesë e nënrenditur vendore;

c. pjesë e nënrenditur përcaktore;

d. pjesë e nënrenditur ftilluese.


3. Formoni një fjali të përbërë me pjesë të nënrenditur shkakore (1 pikë)

_____________________________________________________


4. Ktheni fjalinë e përbërë me bashkërenditje në fjali me pjesë të nënrenditur rrethanore. (2 pikë)


Sa shpikje të dobishme bëra unë dhe njerëzit, ndërsa për vete s’gjej mjet për të shpëtuar.

1. Përfundojeni fjalinë e dhënë me një pjesë të nënrenditur kundrinore (1 pikë)

 

Tani do t’ju rrëfej

2. Argumentoni cilit stil i përket teksti i mësipërm, duke dhënë dy veçori të tij (3 pikë)

3. Ktheni ligjëratën e drejtë në të zhdrejtë duke respektuar rregullat. (4 pikë)


HEFESTI

Pa dashjen time,

Do të mbërthej në këtë shkëmb të shkretë,

__________________________________________________________________

PROMETEU

Nuk hesht se jam krenar apo fodull,

por më copëtohet zemra, kur e shoh

kaq të poshtëruar sot unë veten time.


Nota 4 5 6 7 8 9 10
Pikët 0‒9 10-13 14-17 18-23 24-29 30-33 34-37

Më poshtë ju mund të shikoni përgjigjet e testit.

(Portali Shkollor)

93,858 Lexime
6 vjet më parë