Trajnime në korrik

Kalendari i trajnimeve për muajin Korrik 2023

Qendra e Trajnimeve dhe Projekteve Albas do të zhvillojë trajnime me kredite për modulet e reja të akredituara nga ASCAP dhe MAS për të gjithë mësuesit e sistemit parauniversitar. Më poshtë gjeni kalendarin e trajnimeve me kredite për muajin korrik.

Qendra e Trajnimeve dhe Projekteve Albas, do të zhvillojë trajnime me kredite për modulet e reja të akredituara nga ASCAP dhe MAS për të gjithë mësuesit e sistemit parauniversitar.  


Në kalendarin për muajin Korrik 2023 janë planifikuar trajnimet e mëposhtme:Moduli Data Linku i regjistrimit 
1Përfshirja e metodave dhe teknikave te reja të mësimdhënies në mësimin në prezencë dhe atë online

05.07.2023

https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/Createmesuseregister/71184?d=07%2F05%2F2023%2000%3A00%3A00
2Rëndësia e bashkëpunimit shkollë komunitet

12.07.2023


https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/Createmesuseregister/71185?d=07%2F12%2F2023%2000%3A00%3A00

3Raporti i progresit të arritjeve

18.07.2023


https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/Createmesuseregister/71186?d=07%2F18%2F2023%2000%3A00%3A00
Çdo moduli ka 1 kredit, i barazvlefshëm në 18 orë trajnim (9 orë trajnim/ 9 orë përgatitje dhe përpunim njohurish).

Trajnimet zhvillohen online në platformën Zoom. 

Pagesa për trajnimin është 1500 lekë të reja.

Pagesat kryhen përmes llogarisë bankare të Albas. 


Për më tepër informacion, mund të kontaktoni në numrin e sekretarisë 0697070480, ose në adresën e 

e-mailit [email protected]
©Portali ShkollorTë gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

5,588 Lexime
1 vit më parë