ANALIZË

Muhamet Selmani: Vlerësimi e inspektimi i shkollës dje dhe sot

Muhamet Selmani, drejtor i shkollës “Ibrahim Gjorgji” në Radomirë të Dibrës, në këtë artikull bën një analizë të shkurtër të vlerësimit dhe inspektimit të shkollës në kohën e sotme, krahasuar me periudhën e kaluar.

                           

Vlerësimi/Inspektimi dje       

  

 • Fokusohej tek masat, kritika, ndëshkimi dhe ishte ndëshkues ndaj institucionit.
 • Fokusohej te urdhërimi i vendimmarrësit të institucionit inspektues të ndjek rekomandimet e propozuara duke mos shpjeguar efektet pozitive.
 • Fokusohej tek krahasimi ndërmjet punonjësve, inspektim me bazë krahasimin. 
 • Inspektim jo real që nuk merrej parasysh fakti që rekomandimet kanë vështirësi në zbatim.
 • Fokusohej në dhënie rekomandimesh të ngurta duke mos shpjeguar mënyrën se si.
 • Inspektim  ku fokusohej në frikësim të institucionit inspektues.
 • Inspektim jo cilësor për shkak të diapazonit të ngushtë ngaqë mungonte shkëmbimi i eksperiencave në nivel  ndërkombëtar.
 • Inspektim me fokus të ngushtë të fushave të cilësisë.
 • Inspektim që në fokus kishte ruajtjen e gjendjes sipas kornizave të mëparshme.  “Vlerësimi / Inspektimi  sot”               


 • Fokusohet në dhënien e udhëzimeve, ndihmës  dhe konsulent ndaj institucionit.
 • Fokusohet tek bindja e vendimmarrësit të institucionit inspektues të ndjek rekomandimet e propozuara duke shpjeguar efektet pozitive.
 • Fokusohet tek standardi, inspekti me bazë standardin, treguesit dhe kriteret.  
 • Inspektim realist që merr parasysh fakti që shumë  prej rekomandimeve hasin vështirësi në zbatim të menjëhershëm.
 • Inspektim që lejon fleksibilitetin  shoqërohet me trajnime për diagnostifikimin e problemeve.
 • Inspektim ku fokusohet në ndërgjegjësim të institucionit inspektues.
 • Inspektim cilësor si rezultat i marrjes pjesë dhe shkëmbimit të eksperiencave për të marrë më të mirën e praktikave inspektuese nëpërmjet konferencave në nivel kombëtar e ndërkombëtar.
 • Inspektim me fokus të gjerë të fushave të cilësisë.
 • Inspektim që në fokus ka ndryshimin e gjendjes që vepron si agjent ndryshimi në shërbim të një cilësie më të mirë.


“Nëse duam të zbulojmë të vërtetat e një sistemi arsimor mjafton të analizojmë procedurat e tij të vlerësimit e testimit”- Derek RowntreePërgatiti: Muhamet Selmani

Drejtor i shkollës “Ibrahim Gjorgji”, Radomirë, Kala e Dodës, Dibër                                                        

Korrik  2021

                           

 

©Portali Shkollor Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.  

                      

2,539 Lexime
10 muaj më parë