TRAJNIMET

Qendra e Trajnimeve Albas/ Kalendari i trajnimeve me kredite për periudhën nëntor 2022

Qendra e trajnimeve dhe projekteve Albas, do të zhvillojë trajnime me kredite për modulet e reja të akredituara nga ASCAP dhe MAS për të gjithë mësuesit e sistemit parauniversitar. Më poshtë gjeni kalendarin e trajnimeve me kredite për periudhën nëntor 2022.

Qendra e trajnimeve dhe projekteve Albas, do të zhvillojë trajnime me kredite për modulet e reja të akredituara nga ASCAP dhe MAS  për të gjithë mësuesit e sistemit parauniversitar. 


Në kalendarin për muajin Nëntor  2022  janë  planifikuar trajnimet e mëposhtme:

Moduli
Data Linku i regjistrimit

1Edukimi matematik përms një veprimtarie komplekse të zgjidhjes së problemeve
12 /11/ 2022

Kliko këtu 
 
2Mësimdhënia e
kombinuar në lëndën e historisë dhe gjeografisë

11/ 11/ 2022

Kliko këtu 
3Rëndësia e
komunikimit dhe bashkëpunimit shkollë komunitet

14/ 11/ 2022

Kliko këtuÇdo moduli ka 1 kredit, i barazvlefshëm  në 18 orë trajnim( 9 orë trajnim/ 9 orë përgatitje dhe përpunim njohurish).


Trajnimet zhvillohen online në platformën Zoom. 


Pagesa për trajnimin është 1500 lekë të reja.

Pagesat kryhen përmes llogarisë bankare të Albas. 


Për më tepër informacion, mund të kontaktoni në numrin  e sekretarisë 0697070480, ose në adresën e e-mailit [email protected]


Qendra e Trajnimeve dhe Projekteve Albas© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

6,964 Lexime
1 vit më parë