LISTAT PARAPRAKE

Shpallen fituesit paraprakë për çdo program studimi

Në datat 2 deri 15 shtator 2019 të gjithë aplikantët, të cilët kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e parë dhe janë shpallur fitues, mund të kryejne procesin e regjistrimit duke paraqitur dokumentacionin përkatës...

Në datat 2 deri 15 shtator 2019 (7 faza 48-orëshe; 02-03: 04-05: 06-07:08-09: 10-11; 12-13 dhe 14-15), të gjithë aplikantët, të cilët kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e parë dhe janë shpallur fitues, mund të kryejne procesin e regjistrimit, duke paraqitur dokumentacionin përkatës, në sekretaritë mësimore të IAL-ve, në programin e studimit ku dëshirojnë të vazhdojnë studimet.


Në rast se, pas çdo faze, konstatohen kuota të paplotësuara, zhvendoset vija e kuqe dhe shpallen fitues të rinj të asaj faze. Këta fitues të rinj mund të regjistrohen vetëm në fazën pasardhëse. Këto faza vijojnë deri në plotësimin e kuotave dhe përfundojnë në datën 15 shtator 2019.


Fituesit në Univrsitetin Qiriazi

Fituesit nëFakultetin e Shkencave të Lëvizjes

Fituesit në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

Fituesit në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë

Fituesit në Fakultetin e Ekonomisë

Fituesit në Fakultetin e Gjuhëve të huaja

Fituesit në Fakultetin e Drejtësis Tiranë

Fituesit në Universitetin Aleksandër Moisiu, Durrës

Fituesit në "Zonja e Këshillit të mirë"

Fituesit në Universitetin "Beder"

Fituesit në Albanian University

Fituesit në Institutin Kanadez të Teknologjis

Fituesit në Universitetin "Metropolitan"

Fituesit në Universitetin "Aldent"

Fituesit në Universitetin "Polis"

Fituesit e Universitetit të Shkodrës

Fituesit në Universitetin TBUMatura Shtetërore(Portali Shkollor)

1,434 Lexime
6 muaj më parë