QTPA

Trajnime me kredite në Elbasan

Në datë 25 dhe 26 Janar, zhvillohet në Elbasan trajnimi: "Mësimdhënia në kurrikulat e reja". Nag ky tajnim përfitoni një kredit. Trajnimi mbahet në shkollën Luigj Gurakuqi.Në datë 25 dhe 26 Janar, zhvillohet në Elbasan trajnimi: "Mësimdhënia në kurrikulat e reja", për të cilin përfitoni një kredit.


Në datë 25 dhe 26 Janar, zhvillohet në Elbasan trajnim: "Mësimdhënia në kurrikulat e reja". Kushton 2 mijë lekë. Trajnimi nis në orën 9:30 dhe do të zhvillohet në shkollën “Luigj Gurakuqi”.

 


Moduli “Mësimdhënia në kurrikulat e reja” trajton këto çështje:

• Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në kompetenca,

• Konceptimi i orës mësimore bazuar në kompetenca,

• Reflektimi i metodave të mësimdhënies/nxënies ndaj programeve të hartuar mbi kompetencat e synuara nga nxënësit,

• Kuptimi mbi situatën e të nxënit, mënyrat e përpilimit dhe paraqitjes së tyre në lëndë të ndryshme,

• Roli i mësuesit për arritjen e rezultateve të të nxënit, të synuara në kompetenca, në lëndë të ndryshme.


Nëse hasni vështirësi gjatë procesit të regjistrimit dhe për të tjera detaje jeni të lutur të kontaktoni në: 0697070480 ose në adresën elektronike [email protected](Portali Shkollor)

2,560 Lexime
5 vjet më parë