Teatri në ciklin e ulët

Mësimi i bazuar në projekte, ndikimi i teatrit në arsimin fillor

Teatri në arsimin fillor, si një nga elementët më të realizueshëm dhe argëtues në mësimin e bazuar në projekte. Materiali në vijim u përgatit nga mësuesja Aida Çela, mësuese e klasës së I-rë në shkolla 9-vjeçare “Edith Durham”.

Teatri njihet si arti më i vjetër në botë, i fjalës, i magjisë që përcjell dhe emocionit që përçon. Ka një ndërthurje fjalësh, ngjyrash, lëvizjesh dhe notash muzikore, të cilat të hapin dyert e të kuptuarit të shumë fenomeneve, duke prekur shumë herë problematika reale dhe duke zgjuar të menduarin dhe të perceptuarin  e shumë fakteve. Ai përcjell mesazhe nëpërmjet argëtimit dhe kush është admirues e njeh me së miri ndjesitë që përcjell.

Punoi: Aida Çela 

Mësuese e klasës së I-rë

Shkolla 9-vjeçare “Edith Durham”


(Portali Shkollor)

1,585 Lexime
8 muaj më parë