Dispozitat Normative

Dispozitat normative për sistemin arsimor parauniversitar

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka publikuar dispozitat normative për sistemin arsimor parauniversitar

30,312 Lexime
4 vjet më parë