Dispozitat Normative

Dispozitat normative për sistemin arsimor parauniversitar

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka publikuar dispozitat normative për sistemin arsimor parauniversitar

56,810 Lexime
8 vjet më parë