FORMULARI A1Z

Formulari A1Z, për regjistrimin e kandidatëve në maturën shtetërore 2019

Formulari A1Z plotësohet vetëm nga kandidatët të cilët kanë kryer shkollën e mesme para vitit 2019.

Formulari A1Z plotësohet vetëm nga kandidatët të cilët kanë kryer shkollën e mesme para vitit 2019.

(Portali Shkollor)

2,582 Lexime
4 vjet më parë