Ligji

Ligji për inspeksionin arsimor

Me këtë ligj rregullohet organizimi, kompetencat dhe autorizimet e inspeksionit arsimor, të cilin e kryen Inspektorati Shtetëror i Arsimit dhe inspektorët e autorizuar të komunës dhe të Qytetit të Shkupit...

3,115 Lexime
7 vjet më parë