Ligji

Ligji për themelimin e agjencisë nacionale për programe arsimore evropiane dhe për lëvizshmëri

Me këtë ligj rregullohet themelimi, puna, udhëheqja, drejtimi, financimi, mbikëqyrja mbi punën si edhe çështje të tjera të ndërlidhura me punën e Agjencisë nacionale për programe arsimore evropiane dhe për lëvizshmëri...

667 Lexime
3 vjet më parë