Ligji

Ligji për universitetet e hapura qytetare për mësim të përjetshëm

Me këtë ligj rregullohet veprimtaria, administrimi, udhëheqja, financimi, mbikëqyrja, si dhe çështje tjera lidhur me punën e universiteteve të hapura qytetare për mësim të përhershëm.

768 Lexime
4 vjet më parë