Ligji

Ligji për shërbimin pedagogjik

Me këtë ligj rregullohen qëllimet, organizimi, kompetencat, udhëheqja dhe autorizimet e Shërbimit Pedagogjik, si dhe çështje tjera me rëndësi për përparimin e personalitetit, zhvillimit psikologjik, social, kulturor...

1,702 Lexime
8 vjet më parë