Ligji

Ligji për arsim të lartë

Me këtë ligj rregullohet autonomia e universitetit dhe liria akademike, kushtet dhe procedura për themelimin dhe ndërprerjen e funksionimit të institucioneve të arsimit të lartë, sistemi i sigurimit dhe vlerësimi i cilësisë së arsimit të lartë...

2,167 Lexime
8 vjet më parë