Ligji

Ligji për arsim dhe trajnim profesional

Me këtë ligj rregullohet organizimi, struktura dhe administrimi me sistemin e arsimit dhe të trajnimit profesional.

727 Lexime
3 vjet më parë