LIGJI Nr. 04/L-138

Për arsimin dhe aftësimin profesional

Qëllimi i këtij ligji është të rregulloj sistemin e arsimit dhe aftësimit profesional në përputhje me nevojat e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të Republikës së Kosovës, përfshirë ndryshimet ekonomike dhe teknologjike

603 Lexime
3 vjet më parë