Udhëzim

Për vlerësimin e nxënësve sipas kornizës së kurikulës së arsimit parauniversitar të Republikës së Kosovës

Udhëzimi administrativ i Ministrisë së Arsimit dhe shkencës së Kosovës për vlerësimin e nxënësve sipas kornizës së kurikulës së arsimit parauniversitar të Republikës së Kosovës.

1,420 Lexime
4 vjet më parë