VENDIM

MASHT aprovon vijimin e procesit të pilotimit në parashkollor si dhe në klasën: 1, 6 dhe 10.

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka publikuar vendimet për vijimin e procesit të pilotimit të kurrikulës së re në 95 shkolla të Kosovës. Vendimi mban datën 3 gusht 2017.

609 Lexime
2 vjet më parë