Ligji Nr. 03/L-018

Për provimin përfundimtar dhe provimin e maturës shtetёrore

Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; Me qëllim të sigurimit të një kornize ligjore për rregullimin e Provimit Përfundimtar dhe provimit të maturës shtetërore në Kosovë...

653 Lexime
3 vjet më parë