Ligji

Për arsimin dhe aftësimin për të rritur në Republikën e Kosovës

Qëllimi i këtij ligji është të rregullojë tërësinë e proceseve për arsimimin dhe aftësimin e të rriturve, si pjesë përbërëse e sistemit arsimor në Kosovë.

624 Lexime
3 vjet më parë