Ligji

Ligji për arsimin e lartë në Republikën e Kosovës

Qëllimi i Ligjit të arsimit të lartë është krijimi i bazës ligjore për rregullimin, funksionimin, financimin,
sigurimin e cilësisë ne arsimin e lartë në përputhje me standardet evropiane si dhe rolin e shtetit në zhvillimin e arsimit të lartë.

1,225 Lexime
5 vjet më parë