Udhëzues IZHA

Për funksionimin e rrjeteve profesionale të punonjësve arsimorë pranë çdo DAR-i dhe ZA-je

Udhëzues për funksionimin e rrjeteve profesionale të punonjësve arsimorë pranë çdo DAR-i dhe ZA-je. Rrjetet profesionale kanë për qëllim zhvillimin profesional të punonjësve të institucioneve arsimore.

7,952 Lexime
2 vjet më parë