Standardet e mësuesit

Standardet profesionale të formimit të mësuesit në arsimin e mesëm të ulët dhe të lartë

Standardet profesionale të formimit të përgjithshëm dhe lëndor të mësuesit në arsimin e mesëm të ulët dhe arsimin e mesëm të lartë.

8,881 Lexime
3 vjet më parë