UDHËZIM

Udhëzim mbi sistemin arsimor parauniversitar

Veprimtaria në institucionet arsimore. Udhëzime mbi gjithçka që lidhet me mbarëvajttjen dhe funksionimin e një viti akademik.

Veprimtaria në institucionet arsimore. Udhëzime mbi gjithçka që lidhet me mbarëvajttjen dhe funksionimin e një viti akademik.


Në arsimin parashkollor;

Arsimin bazë;

Arsimi i mesëm i lartë;

Gjimnazet me orientim gjuhësor;

Arsimi profesional;

Arsimi parauniversitar privat

(Portali Shkollor)

11,751 Lexime
1 vit më parë