IZHA

Udhëzues për kurrikulën me zgjedhje në gjimnaz

Kurrikula bërthamë në klasën X dhe XI është e detyruar dhe e përbashkët për të gjithë nxënësit. Në klasën XII, brenda kurrikulës bërthamë për lëndën “Matematikë”, nxënësit mund të zgjedhin programet sipas niveleve: niveli B ose niveli A+B.

6,806 Lexime
3 vjet më parë