Rreziqet e seksit

Çfarë është cyberseksi dhe cilat janë rreziqet e tij?

Cyberseksi ka rreziqe të tjera: zhvillon sjellje varësie, duke krijuar zakone, që me kalimin e kohës bëhen të pakontrollueshme e që ndërhyjnë aq shumë në jetë, sat ë bëjnë të humbasësh kontaktin me jetën reale

Pse flitet aq shumë për rreziqet e cyberseksit, edhe pse nuk ke kontakt fizik me personin tjetër?


Me cybersex kuptohet çdo lloj sjelljeje që ka të bëjë me seksin, që mundësohet nëpërmjet internetit. Megjithëse nuk realizohet akti seksual dhe as kontakti i drejtpërdrejtë me bashkëbiseduesin, realizohen veprime të tjera, si masturbimi dhe apo dialogët banalë. 


Megjithatë, cyberseksi ka rreziqe të tjera: zhvillon sjellje varësie, duke krijuar zakone, që me kalimin e kohës bëhen të pakontrollueshme e që ndërhyjnë aq shumë në jetë, sat ë bëjnë të humbasësh kontaktin me jetën reale.


Sipas një studimi, të rinjtë universitarë që përdorin internetin për qëllime seksuale harxhojnë një kohë përafërsisht 11 orë në javë. 


Një e dhënë për t’u mbajtu parasysh është se 60% e meshkujve ndërmarrin këto praktika, kundrejt 40% të femrave.

Rreziqet 

Në “cyberseks” nuk njohim as identitetin , as realitetin dhe, mbi të gjitha as qëllimet e bashkëbiseduesit. Kjo gjë favorizon abuzimet ndaj të miturve, duke I vendosur ata në situate të rrezikshme, që rrjedhin nga praktikimi i cyberseksit ( shantazh, përhapje fotosh në rrjet pa miatimin e tyre etj.).


( Marrë nga libri "Seksi, 101 pyetje dhe përgjigje", botuar nga ALBAS )

2,688 Lexime
6 vjet më parë