AUTIZMI

Dita Botërore e Autizmit, le të mësojmë më shumë rreth këtij çrregullimi neurobiologjik

Se ç'është autizmi, si shpjegohet ai si dhe karakteristikat e një fëmije me autizëm shpjegohen në këtë material, të cilin e ka përgatitur Florinda Palaj.


Si e kuptojmë autizmin?

Autizmi është një paaftësi zhvillimi gjatë gjithë jetës që pengon nxënësit duke kuptuar atë që ata shohin, dëgjojnë dhe mendojnë ndryshe. Kjo rezulton në probleme të rënda në marrëdhëniet sociale, komunikim dhe sjellje.                                                                                    


Autizmi është si një përhapës çrregullimi zhvillimor i karakterizuar nga:

Dëmtime në komunikim dhe ndërveprim shoqëror. Modelet e kufizuara, të përsëritura dhe stereotipike të sjelljes në aktivitete. Ky është një çrregullim kompleks neurologjik që ndikon në funksionimin e trurit. Simptomat e autizmit mund të jenë të pranishme në një shumëllojshmëri kombinimesh dhe mund të shoqërojnë aftësi të kufizuara të tjera. Disa nxënës me autizim kanë normale nivelet e inteligjencës, ndërsa shumica e nxënësve me autizëm kanë një nivel të caktuar aftësi intelektuale, duke filluar nga butësia në të rënda. Ky vargëzim duhet të referohet si autizëm me funksion të ulët. Mund të ketë një sërë vështirësish në shprehje dhe në mënyrë të hapur në fushën kurrikulare:                                                                                                 

Është vlerësuar se deri në 50% e nxënësve me autizëm, nuk zhvillohet komunikimi funksional. Për ata që kanë komunikim funksional bëjnë fjalime me një cilësi të pazakontë dhe kanë funksione të kufizuara komunikative. Të gjithë nxënësit me autizëm kanë vështirësi në komunikime shoqërore dhe lloji i vështirësisë është i ndryshëm nga njëri te tjetri. Ka njerëz që janë të tërhequr, por ka të tjerë që janë aktivë dhe duhet t’iu afrohemi në mënyra të veçanta. Ato reagojnë ndaj ndryshimit dhe shpesh i përgjigjen stimujve ndijorë dhe mund të shfaqin sjellje të çuditshme. Gjithashtu mund të tregojnë përdorime të pazakonta të objekteve që mbajnë në dorë.                                                                                                                                

Megjithatë nxënësit me autizëm ndajnë disa karakteritika të përgjithshme, pasi jo dy individë janë të njejtë. Modeli dhe shënja e vështirësive mund të ndryshojnë me zhvillimin e tịj vit pas viti. Karakteristikat e tyre na ndihmojnë të kuptojmë nevojat e përgjithshme që lidhen me autizmin, por është e rëndësishme për të kombinuar gjithçka në lidhje me këta, duke u nisur nga njohuritë specifike, aftësitë dhe personalitetin e secilit nxënës.


Cili është shkaku i autizmit?

Kombinimi i shkaqeve të autizmit nuk dihet plotësisht dhe ka raste që janë disa faktorë që kanë ndikuar në rritjen e tịj. Shkencëtarët po përqëndrojnë punën e tyre në gjetjet e tyre te shkaqeve ku mund të përfshihen disa prej tyre. Fëmijet me autizëm kanë një ndjeshmëri gjenetike që ndryshon nëpër familje, dh.m.th janë të ndryshme në familje të ndryshme.        


Si janë në komunikim?

Të gjithë nxënësit me autizëm përjetojnë gjuhën dhe komunikimin me vështirësi, edhe pse kanë dallime të konsiderueshme në komunukumin me të tjerët. Disa janë jo-verbalë, ndërsa të tjerët mund të kenë gjuhë të gjerë në përdorimin social të gjuhës. Këto nxënës janë të kapur në një botë private, ku komunikimi është i parëndësishem, dhe kjo është një paaftësi për të komunikuar.


Këto vështirësi përfshijnë:

Vështirësitë në komunikimin jo verbal.

Shprehje të papërshtatshme të fytyrës.

Përdorimin e pazakontë të gjesteve.

Mungesa e kontaktit me sy .

Pozicionet e çuditshme të trupit. (Punoi: Florinda Palaj; Portali Shkollor)   

5,316 Lexime
9 muaj më parë