MODEL

Evidenca tremujore për mbajtjen e vlerësimeve

Ju paraqesim një shembull të plotë evidence tremujore për mbajtjen e vlerësimeve të nxënësve (me kompetenca). Kjo evidencë, një model i gatshëm, që secili mësues mund ta shfrytëzojë, është përgatitur nga mësuesi Irfan Shahini.

Ju paraqesim një shembull të plotë evidence tremujore për mbajtjen e vlerësimeve të nxënësve (me kompetenca). Bashkangjitur vlerësimet përshkruese për secilën lëndë, sipas tremujorëve përkatës. Kjo evidencë, një model i gatshëm, që secili mësues mund ta shfrytëzojë, është përgatitur nga mësuesi Irfan Shahini. 

(Portali Shkollor)

9,555 Lexime
9 muaj më parë