EVIDENCË TREMUJORE

Evidencë tremujore për mbajtjen e vlerësimeve të nxënësve

Evidencë tremujore për mbajtjen e vlerësimeve të nxënësve, përgatitur nga mësuesi Shkëlzim Pepaj.

Evidencë tremujore për mbajtjen e vlerësimeve të nxënësve. 

Klasa e tretë

Viti shkollor: 2019-2020

Periudha: Shtator-Dhjetor

Mësuesi kujdestar: Shkëlzim Pepaj (Shkëlzim Pepaj; Portali Shkollor)

6,340 Lexime
3 muaj më parë