PORTOFOLI I NXËNËSIT

Evidencës tremujore për vlerësimin e portofolit të nxënësve

Materiali i mëposhtëm përmban një shembull të evidencës tremujore për mbajtjen e vlerësimit të portofolit të nxënësve...

Materiali i mëposhtëm,i përgatitur nga Shkëlzim Pepaj, përmban një shembull të evidencës tremujore për mbajtjen e vlerësimit të portofolit të nxënësve, i cili përmaban: emrin dhe mbiemrin e nxënësit, vlerësimin e portofolit, që bëhet në bazë të detyrave tështëpisë, detyrave të klasës, punës tematike, asaj individuale dhe projektit. Krahas vendoset edhe vlerësimi periodik...


Materialin mund ta shkarkoni më poshtë

(Portali Shkollor)

11,170 Lexime
5 muaj më parë