Ndikimi i mësuesve

Gjok Gjergji: Vlerat që mund të ndiqen nga mësuesit dhe roli i tyre në shkollë

Mësuesit kanë një rol të rëndësishëm në shkollë dhe ndikojnë në zhvillimin e nxënësve në mënyra të ndryshme. Drejtori i shkollës “Rrape” në Pukë, Gjok Gjergji paraqet në këtë shkrim disa nga vlerat kryesore të një mësuesi në shkollë.

Mësuesit kanë një rol të rëndësishëm në shkollë dhe ndikojnë në zhvillimin e nxënësve në mënyra të ndryshme. Disa nga vlerat kryesore të një mësuesi në shkollë mund të jenë:


1. Përkushtimi ndaj mësimit: Mësuesit duhet të jenë të përkushtuar ndaj ndihmës së nxënësve për të arritur sukses në mësim dhe zhvillim personal.


2. Komunikimi i mirë: Mësuesit duhet të jenë të aftë të komunikojnë me qartësi dhe në mënyrë të kuptueshme, duke ndihmuar nxënësit të kuptojnë dhe të mësojnë sa më mirë.


3. Përvoja dhe njohuri: Mësuesit me njohuri të thella në lëndën që mësojnë dhe me përvojë të pasur ndihmojnë në sjelljen e materialeve më të rëndësishme dhe të freskëta në klasë.


4. Përshtatshmëria: Mësuesit duhet të jenë të aftë të përshtaten mësimin e tyre sipas stilit të mësimit të nxënësve dhe të nevojave të tyre individuale.


5. Inkurajimi dhe mbështetja emocionale: Mësuesit që inkurajojnë dhe mbështesin emocionalisht nxënësit ndihmojnë në krijuar një mjedis pozitiv mësimor dhe në rritjen e ndjenjës së vetëvlerësimit të nxënësve.


6. Krijimi i një mjedisi të sigurt dhe të respektuar: Mësuesit duhet të krijojnë një mjedis të ndjenjës së sigurisë dhe të respektit, ku nxënësit ndihen të lirë të shprehin mendimet dhe pyetjet e tyre.


7. Inovacioni dhe kreativiteti: Mësuesit që ndjekin metoda të reja mësimore dhe shfrytëzojnë kreativitetin ndihmojnë në mbajtjen e interesit të nxënësve dhe në përmirësimin e procesit mësimor.

Këto janë vetëm disa nga vlerat që mund të ndiqen nga mësuesit në shkollë, duke ndihmuar në ndikimin e tyre pozitiv në zhvillimin dhe suksesin e nxënësve.
Punoi: Gjok Gjergji, drejtori i shkollës Rrape, Pukë


© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

1,591 Lexime
9 muaj më parë