Orë model

Këngët e Milosaos, gjuha shqipe, klasa e IX

Kjo orë model është përgatitur nga mësuesja e lëndës në shkollën “Ibrahim Hima” Marilda Abedini. Ora e mësimit është punuar në powerpoint, ju ftojmë të shikoni në vijim materialin e plotë.

Shkolla 9-vjeçare “Ibrahim Hima” Prush

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa: IX

Mësuese: Marilda Abedini (Begu)

Tema: Këngët e Milosaos

(Portali Shkollor)

1,603 Lexime
1 vit më parë