Projekt

"Mjedis i pastër, jetë më e shëndetshme"

Në këtë projekt lëndor në lëndën e gjuhës shqipe, morën pjesë nxënësit e klasës së shtatë "Ibrahim Hima". Nxënësit pasi u njohën me temën e projektit, u ndanë në grupe të vogla për të konkretizuar me anë të një maketi...

Tema: "Mjedis i pastër, jetë më e shëndetshme" 

Lënda: Gjuhë shqipe 

Mësuese: Marilda Abedini ( Begu) 

Klasa: VII

Shkolla 9-vjeçare "Ibrahim Hima", Prush. 

Në këtë projekt lëndor në lëndën e gjuhës shqipe, morën pjesë nxënësit e klasës së shtatë "Ibrahim Hima". Nxënësit pasi u njohën me temën e projektit, u ndanë në grupe të vogla për të konkretizuar me anë të një maketi si e konceptojnë ato një mjedis të pastër. Pas hulumtimit me mjete të ndryshme vetë nxënësit shprehën dëshirën të projektonin maketin e një mjedisi të pastër, me mjete të cilat ishin të lehta për t'u siguruar si: Kafshë të ndryshme plastike, plastelinë, stikadente, tabakë, fruta, flete punëdore.

(Portali Shkollor)

5,016 Lexime
1 vit më parë