SHEMBULL

Modele testesh për klasën e katërt, periudha e parë

Për mësueset/it e klasave të katërta sjellim në ndihmë testime dhe detyra përmbledhëse për periudhën e parë shtator - dhjetor 2019. Testet janë përgatitur nga mësuesja Violeta Nipolli Kuqi.

Teste vlerësimi për nxënësit e klasave të katërta, për periudhën e parë shtator-dhjetor. Teste janë realizuar nga mësuesja Violeta Kuqi, mbi lëndët e mëposhtme: 


GJUHË SHQIPE

MATEMATIKË

DITURI NATYRE

HISTORI

QYTETARI

ART PAMOR

MUZIKË

TIK


(Portali Shkollor)

7,917 Lexime
2 muaj më parë