VLERËSIMI I NXËNËSVE

Modele testesh për vlerësimin e arritjeve, klasa V

Këto që do t’ju paraqesim sot janë disa modele vlerësimi arritjesh të nxënësve në arsimin fillor në lëndët Gjuhë Shqipe, Matematikë, Dituri Natyre të klasës së 5-të. Ato janë përgatitur nga mësuesja jonë bashkëpunëtore Violeta Kuqi.

Modele vlerësimi arritjesh të nxënësve në arsimin fillor

Klasat: I-V

Mësuesja: Violeta Kuqi

Shkolla “Sul Harri”, Elbasan.

(Portali Shkollor)

2,449 Lexime
2 muaj më parë