MODEL

Orë model në lëndën e gjuhës shqipe, tema “Fjalia, llojet e fjalisë sipas gjymtyrës kryesore”

Mësuesja e Gjuhës shqipe Esmeralda Dobjani ka përgatitur një orë model të cilën mund ta shfrytëzoni për orët mësimore virtuale. Tema “Fjalia, llojet e fjalisë sipas gjymtyrës kryesore”.

Lënda:Gjuhë shqipe

Tema: “Fjalia, llojet e fjalisë sipas gjymtyrës kryesore”

Përgatiti:Esmeralda Dobjani

Shkolla 9- vjeçare " Herbert", Qerret

 

(Portali Shkollor)

3,755 Lexime
6 muaj më parë