MODEL DETYRE

Përgatitja e një detyre ndryshe për nxënësit

MA. Mentor Hajrizi, mësimdhënës i gjuhës shqipe, ka përgatitur një detyrë ndryshe kundrejt detyrave që mësimdhënësit i bëjnë të gatshme për nxënësit e tyre. Përmes kësaj detyre, nxënësit mësohen të hulumtojnë dhe të përvetësojnë dijet praktike.

Tashmë është koha e pushimit dimëror për nxënësit e Republikës së Kosovës. Ata sapo kanë mbaruar periudhën e parë të vitit shkollor 2018-2019, por si gjithmonë për ta mendon mësimdhënësi Mentor Hajrizi. 

Ai ka përgatitur një detyrë ndryshe kundrejt detyrave që mësimdhënësit i bëjnë të gatshme për nxënësit e tyre. 


MA. Mentor Hajrizi, mësimdhënës i gjuhës shqipe, sugjeron punimin e tij me shkrim, në mënyrë që mësuesit ta paraqesin përpara nxënësve të tyre. 


Me anë të punimit të paraqitur, nxënësit mësohen të hulumtojnë dhe të përvetësojnë dijet praktike. Pra, nxënësit kanë për t’u bërë të aftë për të nxënë dije kualitative mes të tjerash. Punimi është me vlerë efektive dhe punohet fare lehtë nga të gjithë nxënësit. 


Suksese!


Materialin mund ta shkarkoni më poshtë.

(MA. Mentor Hajrizi; Portali Shkollor)

1,473 Lexime
5 muaj më parë