Rastet

Përse një fëmijë bie viktimë e bullizmit?

Nxënësit, viktima të ngacmimit shkollor janë zakonisht fëmijët që tregojnë pasiguri, që janë të shqetësuar, që rrinë të vetmuar dhe tregojnë vetëvlerësim të ulët. Roli i prindërve është shumë i rëndësishëm në përpjekjen për të eliminuar fenomenin e ngacmimit shkollor por edhe në parandalimin e tij.

Termi “ngacmim shkollor” i referohet dhunës së qëllimshme, të paprovokuar, sistematike dhe të përsëritur si dhe sjelljes agresive qe cila synon imponimin, shtypjen dhe shkaktimin e dhimbjeve fizike dhe mendore tek nxënësit nga shokët e tyre të klasës, brenda dhe jashtë shkollës.


Bullizmi në shkollë mund të marrë forma të ndryshme në mesin e nxënësve:

Fizike: shtytje, pengesa, tërheqje flokësh, etj.

Verbal: sharje, kërcënime, fyerje, komente raciste/seksiste, etj.


Emocionale: thashetheme negative, margjinalizimi nga grupi i kolegëve, komente nënçmuese, etj.

Bullying në internet: ngacmimi përmes telefonit celular ose internetit.


Pse mund të ngacmohet dhe ngacmohet një fëmijë në shkollë?

Fëmija që po ngacmohet nuk ka bërë asgjë të gabuar për të justifikuar një sjellje të tillë.

Qëllimi i ngacmimit të fëmijëve është "i ndryshëm" (p.sh. ngjyra e lëkurës, kombësia, gjinia, pesha, performanca në shkollë, ndrojtja sociale, etj.).

Të gjithë mund të bëhen shënjestër e sjelljeve frikësuese dhe të dhunshme në një moment në jetën e tyre dhe për këtë arsye ky fenomen na intereson të gjithëve.


Pse disa studentë zhvillojnë ngacmim dhe sjellje të dhunshme?

Shpesh rezulton se nxënësit ngacmues ishin vetë më parë marrësit e ngacmimit dhe sjelljes së dhunshme. Nxënësit që zhvillojnë sjellje frikësuese dhe të dhunshme, nxjerrin në pah një ndjenjë epërsie ndërkohë që  marrin forcë dhe fuqi nga kjo sjelljet specifike.


Pse ngacmohet një fëmijë dhe bie viktimë e bullizmit?

Ata synojnë të tërheqin vëmendjen, të pranojnë dhe të bëhen më të popullarizuar sesa dikur (por ndodh e kundërta, shumica e komunitetit të nxënësve ka frikë dhe përpiqet t'i shmangë ata).

Në një përpjekje për të përshkruar personalitetin e nxënësve ngacmues dhe nxënësve të cilët ngacmohen, kemi ardhur në përfundimet e mëposhtme:

Nxënësit - autorë të ngacmimit shkollor tregojnë tiparet e mëposhtme të personalitetit:

 • Ata kanë një personalitet të fortë, impulsiv dhe janë veçanërisht ekstrovertë.
 • Ata janë fëmijë që nuk tregojnë tolerancë ndaj diversitetit.
 • Ata zakonisht janë njerëz manipulues.
 • Ata alternohen midis roleve kryesuesit dhe viktimës.
 • Ata i arsyetojnë veprimet e tyre si provokim të viktimës.
 • Ata kanë elementë të personalitetit narcist.


Nxënësit- viktima të ngacmimit shkollor janë zakonisht:

Janë fëmijët që tregojnë pasiguri, që janë të shqetësuar, që rrinë të vetmuar dhe tregojnë vetëvlerësim të ulët (të ashtuquajturat viktima pasive)

 • Janë fëmijët që nuk reagojnë, të cilët janë zakonisht të ngathët, spontanë dhe shpesh hiperaktivë me vështirësi në përqendrim (të ashtuquajturat viktima provokuese)
 • Shumicën e kohës, nxënësit viktima i përkasin një grupi pakicash (për sa i përket kombësisë, fesë, aftësisë së kufizuar, orientimit seksual, pamjes fizike, mbipeshës, etj.).


Roli i prindërve është shumë i rëndësishëm në përpjekjen për të eliminuar fenomenin e ngacmimit shkollor por edhe në parandalimin e tij. Prindërve u duhet:

 • Të sigurojë një klimë të besimit të ndërsjellë dhe lirisë së fjalës.
 • Të inkurajojnë vazhdimisht fëmijën të flasë për problemin që e shqetëson dhe të mos ketë frikë.
 • Të inkurajojnë fëmijën të krijojë miqësi domethënëse.
 • Të mos e injoroni ose toleroni ngacmimin.
 • Të siguroni që fëmija të gjejë rrugëdalje dhe në mënyrë krijuese që të çlirojë energjinë e tij.
 • Të ofroni siguri dhe mbështetje emocionale fëmijës si dhe të rritni vetëvlerësimin / vetëbesimin e tij / saj.
 • Mos hezitoni të konsultoheni me një specialist kur ata mendojnë se nuk mund t’i ndihmoni sa duhet.Përgatiti Fon Ilia, Psikolog klinik- Mindfulness Coach


Përgatiti për publikim N.Allkja Biçaku 

©Portali ShkollorTë gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

1,440 Lexime
11 muaj më parë