PËRSHKRIMI I NOTËS

Përshkrimi i notës në lëndën "Muzikë"

Mësuesi Gazmen Spahija, i shkollës "Adem Haxhija", Postribë, ka përgatitur përshkrimin e vlerësimit të notës vjetore, në lëndën "Muzikë".

PËRSHKRIMI I NOTËS “MUZIKË”

NIVELI II
NIVELI III
NIVELI IV
5 dhe 6
7 dhe 8
9 dhe 10
Jep ide, dallon, grumbullon, shpjegon, shprehet, këndon, përjeton, ndan, përshkruan
Përcakton, ndërton, shpjegon, jep ide, këndon, përshkruan, krijon, prezanton, ndan 
Ndërton, shpjegon, krijon, interpreton, formulon, vlerëson, këndon, ndan, reflekton,
gjykon, prezanton, merr pjesë
-Jep disa ide rreth të bukurës në muzikë

-Dallon temën muzikore, formën muzikore, parimet e formësimit,
karakterin muzikor të veprës

-Grumbullon vepra të ndryshme vokale dhe instrumentale

-Shpjegon përjetimin e vet emocional

-Jep ndonje ide rreth artit dhe muzikës

-Shprehet përmes përjetimit një vepër muzikore

-Këndon një repertor të caktuar të këngëve

-Këndon disa forma të vogla vokale (këngë,romanca)

-Përjeton emocionalisht tekstin e këngës

-Këndon vetëm dhe në grup (asambël/kor)

-Ndan përvojat e veta me të tjerë

-Ndan mendimin e vet mbi një vepër muzikore vokale apo instrumentale

-Shpreh opinionin e vet artistik

-Përshkruan mendimet e veta mbi përjetimin emocional-Përcakton ndonjë funksion të temës muzikore, formës muzikore, parimit të formësimit dhe karakterin muzikor

-Ndërton kolazhe muzikore me vepra të ndryshme vokale dhe instrumentale

-Shpjegon përjetimin e vet emocional ndaj muzikës përmes esesë

-Jep ide rreth artit dhe muzikës dhe shpreh qëndrimin e vet

-Këndon saktë nga ana intonative dhe ritmike

-Këndon disa forma të vogla vokale ( kengë, arie, romanca)

-Këndon vetëm dhe në grup ( asambël /kor)

-Ndan përvojat e veta me të tjerët

-Përshkruan një vepër muzikore vokale apo instrumentale nëpërmjet diskutimeve

-Krijon opinionin e vet artistik

-Shkruan ese për të shprehur qëndrimin e vet mbi përjetimin emocional

-Prezanton shpesh punën e vet përmes mediave dhe teknologjive 
-Ndërton qartë ide rreth të bukurës në muzikë

-Shpjegon  temën muzikore, formën muzikore, parimet e
formësimit, karakterin muzikor të veprës

-Krijon një play list personal me vepra të ndryshme vokale dhe instrumentale

-Interpreton përjetimin e vet emocional ndaj muzikës

-Formulon ide të ndryshme rreth artit dhe muzikës

-Vlerëson përmes përjetimit një vepër muzikore

-Këndon duke interpretuar saktë nga ana intonative dhe ritmike repertore të këngëve apo
pjesëve korale

-Këndon vetëm dhe në grup (asambël/kor)

-Ndan  përvojat e veta interpretuese me të tjerët

-Reflekton emocionet që i krijon një vepër vokale apo instrumentale

-Gjykon një vepër muzikore vokale

-Krijon ese për të shprehur gjykimin e vet mbi përjetimin emocional ndaj një vepre muzikore

-Ndërton qëndrimin ndaj një vepre muzikore vokale apo instrumentale

-Prezanton gjithmonë punën e vet përmes mediave dhe teknologjive

-Merr pjesë në aktivitete të ndryshme kulturore brenda dhe jashtë shkollës(Përgatiti mësuesi Gazmend SPAHIJA; Portali Shkollor)

1,744 Lexime
3 muaj më parë