PLAN MËSIMOR

Plan mësimor, Gjuha Shqipe, klasa 6

Ky plan mësimor synon t'i vijë në ndihmë mësuesve, përmes përfshirjes së disa metodave dhe teknikave të mësimdhënies.

Në këtë plan mëmor synohen realizimi i disa kompetencave:

-Rezultatet e të nxënit, sipas kompetencave kyçe;

-Zbërthimi i situatës së të nxënit;

-Paraqitje me metodën e kllasterit;

-Realizimi i kuptimit përmes "Të lexuarit të kuptuar" (DRTA);

-Ndekja e teknikave të tjera, si ajo e të pyeturit.

(Portali Shkollor)

1,320 Lexime
5 muaj më parë