PLAN VJETOR LËNDOR

Plan vjetor lëndor, matematikë 3

Mësuesi Shkëlzim Pepaj ka përgatitur për Portalin Shkollor planin vjetor lëndor në lëndën e matematikës për klasën e tretë. Planifikimi bëhet sipas programit, për çdo periudhë.

Mësuesi Shkëlzim Pepaj ka përgatitur për Portalin Shkollor planin vjetor lëndor në lëndën e matematikës për klasën e tretë. Planifikimi bëhet sipas programit, për çdo periudhë.

(Përgatiti për publikim P.Shtini; Portali Shkollor)

625 Lexime
1 javë më parë