Periudha prill - qershor

Plani dhe vlerësimi i portofolit

Modeli i planit të portofolit të nxënësit për periudhën e tretë, prill- qershor për lëndën gjuhë shqipe, si dhe kriteret e vlerësimit të portofolit të nxënësit janë përgatitur nga Entela Kazazi, mësuese e profilit gjuhë shqipe dhe letërsi.

Më poshtë do të njiheni me një model plani të portofolit të nxënësit për periudhën e tretë ( prill- qershor) për lëndën gjuhë shqipe, si dhe kriteret e vlerësimit të portofolit të nxënësit. Ky publikim ju vjen në ndihmë mësuesve të cilët janë në fazën e planifikimit për këtë tremujor. 

Materialet janë përgatitur nga Entela Kazazi, mësuese e profilit gjuhë shqipe dhe letërsi.  Aktualisht është në pozicionin e nëndrejtores në gjimnazin e Elbasanit "Kostandin Kristoforidhi", është edhe drejtuese e rrjetit profesional për lëndët që mbulon. 

(Portali Shkollor)

13,571 Lexime
6 vjet më parë