PLANIFIKIM VJETOR DHE TREMUJOR

Planifikim vjetor dhe tremujor, Teknologji dhe Tik

Mësuese Violeta Nipolli Kuqi ka përgatitur planifikimin vjetor dhe tremujort në lëndën "Aftësim teknologjik praktik", për klasat e pesta.

PLANIFIKIMI VJETOR DHE TREMUJOR

FUSHA: TEKNOLOGJI DHE TIK

LËNDA: AFTËSIM TEKNOLOGJIK PRAKTIK

KLASAT E PESTA


(Violeta Nipolli Kuqi; Portali Shkollor)

1,615 Lexime
11 muaj më parë