PLANIFIKIM VJETOR

Planifikim vjetor, Dituri Natyre, Klasa V

Mësuesja Violeta Nipolli Kuqi ka përgatitur planifikimin vjetor në lëndën Dituri Natyre, klasa e pestë.

Planifikim vjetor

FUSHA: Shkencat natyrore

LËNDA: Dituri natyre

KLASA V

(Violeta Nipolli Kuqi; Portali Shkollor)

1,744 Lexime
2 javë më parë