PLANIFIKIM VJETOR

Planifikim vjetor, gjuhë shqipe

Planifikim vjetor në lëndën e gjuhë letërsisë, përgatitur nga mësuesja Violeta NIpolli Kuqi. Ky planifikim i takon klasës së pestë, për vitin shkollor 2019-2020.

PLANIFIKIMI VJETOR

FUSHA: GJUHËT DHE KOMUNIKIMI

LËNDA: GJUHA SHQIPE

KLASA E PESTË

VITI SHKOLLOR 2019-2020

(Violeta Nipolli; Portali Shkollor)

2,671 Lexime
9 muaj më parë